Título

2016

Caldeirada para dos (muertos)

Amazon

No centenario do nacemento de Camilo José Cela reedítase este libro que é unha viaxe pola gastronomía e cociña tradicional de Galicia a través das citas culinarias de "Mazurca para dos muertos". Nesta ocasión en castelán.

A edición orixinal (2003), en galego e publicada por Edicións Lea, mereceu o premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro en 2004

 

2015

Gastronomía monacal en Galicia.

Edita: Xunta de Galicia
Unha viaxe por todos os mosteiros e conventos galegos que elaboran e venden produtos gastronómicos.
Director e coordinador: Miguel Vila. Textos: Xavier Castro, Jorge García, Miguel Vila. Fotografía: Soledad Felloza. Coordinación de producción: Revista BenBo.

 

2013

A cociña dos Cunqueiro

Edita: Editorial Galaxia

Selección de receitas dos cuadernos de Elvira González-Seco, esposa de Álvaro Cunqueiro.
Edición, notas e introducción a cargo de Miguel Vila.

 

2011

Guía secreta da gastronomía de Galicia. Lugo

Edita: Alvarellos editora

Premio Gourmand World Cookbook Awards “Best culinary travel guide” 2011

 

Na mesa con Cunqueiro. Antoloxía gastronómica e literaria.

Edita: Consello da Cultura Galega

Pequena antoloxía de textos culinarios de Álvaro Cunqueiro, incluída na campaña "A cociña galega con Cunqueiro"

 

2008

Guía gastronómica Santiago de Compostela

Edita Turismo de Santiago
A primeira guía gastronómica da cidade del Apóstol, con información sobre produtos, restaurantes, tapas e racións, pastelerías, compras gourmet, mercados e ultramarinos tradicionais…
 

2007

Hora de comer

Colección Branco de Cores
Editorial Sotelo Blanco
Un conto para nenos no que Sara e o seu amigo imaxinario Branco de Cores recorren os lugares máis emblemáticos da gastronomía compostelana

 

2006

A cociña do Entroido e San Xoán

Gastronomía Xerais
Edicións Xerais de Galicia
Premio Gourmand World Cookbook Awards “Best entertaining cookbook” 2006
Un libro práctico que analiza a cociña do entroido (co porco e os doces como protagonistas da mesa) e a cociña de San Xoán (evocada polas sardiñas e os churrascos).
 

2005

A cociña do Merlín

Colección Guías Galaxia (nº 1)
Editorial Galaxia
Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2006.
Unha viaxe a través das receitas, os pratos e os alimentos que desexan, cociñan e comen os personaxes de Merlín e Familia.

 

2004

O crime de Santa Cruz do Valadouro

Ediciós do Castro
Un caso real. O asasinato do cura de Santa Cruz do Valadouro e tres criados, acontecido en 1888. O xuizo polo caso finalizoa coa condena a morte en garrote dos seis acusados.

 

2003

Caldeirada para dous (mortos)

Editorial Lea
Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2004.
Unha visión histórica da cociña e a gastronomía tradicional galega da man das citas gastronómicas na novela Mazurca para dos muertos do premio Nobel de Literatura Camilo José Cela.
 

1998

Diccionario galego de gastronomía

Edicións Lea
O primiero diccionario galego de gastronomía


Olería tradicional en Galicia

Editorial Lea
Un repaso pola olería tradicional que aínda se conserva en Galicia e pola xa desaparecida

 

E tamén colaborei na redacción de outros títulos:

 • Recetas con requeixo, publicado pola cooperativa Campo Capela
 • "45 recetas con ortigas" de Martín Álvarez. Editado por Alvarellos. Redactei unha das introduccións.
 • Pesca submarina en Galicia, de Xoán Carlos Rodríguez e Xesús León. Editorial Lea, 1997. A miña colaboración  limitouse a un capítulo titulado "A cociña do pescador".
 • Galicia, un país para vivir, un país para investir” Editado pola Xunta de Galicia en 1993
 • El Desafío Español”. Editado poli Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
 • Castilla-La Mancha, un lugar para su inversión”. Editado pola Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 

 

 

 

Libros

2016

Caldeirada para dos (muertos)

Amazon

En el centenario del nacimiento de Camilo José Cela se reedita este libro que es un viaje por la gastronomía y cocina tradicional de Galicia a través de las citas culinarias de "Mazurca para dos muertos". En esta ocasión en castellano.

La edición original (2003), en gallego y publicada por Edicións Lea, mereció el premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro en 2004

 

2015

Gastronomía monacal en Galicia.

Edita: Xunta de Galicia
Un viaje por todos los monasterios y conventos gallegos que elaboran y venden productos gastronómicos.
Director y coordinador: Miguel Vila. Textos: Xavier Castro, Jorge García, Miguel Vila. Fotografía: Soledad Felloza. Coordinación de producción: Revista BenBo.

 

2013

A cociña dos Cunqueiro

Edita: Editorial Galaxia

Selección de recetas de los cuadernos de Elvira González-Seco, esposa de Álvaro Cunqueiro.
Edición, notas e introducción a cargo de Miguel Vila.

 

2011

Guía secreta da gastronomía de Galicia. Lugo

Edita: Alvarellos editora

Premio Gourmand World Cookbook Awards “Best culinary travel guide” 2011

 

Na mesa con Cunqueiro. Antoloxía gastronómica e literaria.

Edita: Consello da Cultura Galega

Pequeña antología de textos culinarios de Álvaro Cunqueiro, incluída en la campaña "A cociña galega con Cunqueiro"

 

2008

Guía gastronómica Santiago de Compostela

Edita Turismo de Santiago
La primera guía gastronómica de la ciudad del Apóstol, con información sobre productos, restaurantes, tapas y raciones, pastelerías, compras gourmet, mercados y ultramarinos tradicionales…

 

2007

Hora de comer

Colección Branco de Cores
Editorial Sotelo Blanco
Un cuento para niños en el que Sara y su amigo imaginario Branco de Cores recorren los lugares más emblemáticos de la gastronomía compostelana

 

2006

A cociña do Entroido e San Xoán

Gastronomía Xerais
Edicións Xerais de Galicia
Premio Gourmand World Cookbook Awards “Best entertaining cookbook” 2006
Un libro práctico que analiza la cocina del carnaval (con el cerdo y los dulces como protagonistas de la mesa) y la cocina de San Juan (evocada por las sardinas y los churrascos).

 

2005

A cociña do Merlín

Colección Guías Galaxia (nº 1)
Editorial Galaxia
Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2006.
Un viaje a través de las recetas, los platos y los alimentos que desean, cocinan y comen los personajes de Merlín y Familia.

 

2004

O crime de Santa Cruz do Valadouro

Ediciós do Castro
Un caso real. El asesinato del cura de Santa Cruz do Valadouro y tres criados, acontecido en 1888. El juicio por el caso finalizó con la condena a muerte en garrote de los seis acusados.

 

2003

Caldeirada para dous (mortos)

Editorial Lea
Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2004.
Una visión histórica de la cocina y la gastronomía tradicional gallega de la mano de las citas gastronómicas en la novela Mazurca para dos muertos del premio Nobel de Literatura Camilo José Cela.

 

1998

Diccionario galego de gastronomía

Edicións Lea
El primer diccionario gallego de gastronomía


Olería tradicional en Galicia

Editorial Lea
Un repaso por la alfarería tradicional que todavía se conserva en Galicia y por la ya desaparecida

 

Y también colaboré en la redacción de otros títulos:

 • Recetas con requeixo, publicado por la cooperativa Campo Capela
 • "45 recetas con ortigas" de Martín Álvarez. Editado por Alvarellos. Redacté una de las introducciones.
 • Pesca submarina en Galicia, de Xoán Carlos Rodríguez y Xesús León. Editorial Lea, 1997. Mi colaboración se limitó a un capítulo titulado "A cociña do pescador".
 • Galicia, un país para vivir, un país para investirEditado por la Xunta de Galicia en 1993
 • El Desafío Español”. Editado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
 • Castilla-La Mancha, un lugar para su inversión”. Editado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Fil Guadalajara