Premios e distincións

 • Premio da Crítica de Galicia 2015. Cultura Gastronómica.
 • Nomeamento de "Embaixado do Melindre" na Festa do Melindre de Melide. 2014.
 • Nomeamento de "Cabaleiro do Mariscal" pola Asociación o Mundo de Galea. 2013
 • Premio Gourmand Cookbook Awards 2011 "Best culinary travel guide"
 • I Premio xornalístico "A Gastronomía polos Camiños de Santiago" 2010
 • Xornalista Distinguido Gallaecia 2009
 • Premio Gourmand Cookbook Awards 2006 "Best entertaining cookbook"
 • Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2006
 • Premio Alimentos de España ao mellor labor informativo continuado 2005
 • Pemio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2004

Ademais teño a miña parte de responsabilidade na obtención do PremioNacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro por parte de "Galicia Gastronómica" en 2007 e pola revista BenBo en 2013.

 

 

Premios y distinciones

 • Premio de la Crítica de Galicia 2015. Cultura gastronómica.
 • Nombramiento de "Embajador del Melindre" en la Festa do Melindre de Melide. 2014.
 • Nombramiento de "Cabaleiro do Mariscal" por la Asociación O Mundo de Galea. 2013
 • Premio Gourmand Cookbook Awards 2011 "Best culinary travel guide"
 • I Premio periodístico "A Gastronomía polos Camiños de Santiago" 2010
 • Periodista Distinguido Gallaecia 2009
 • Premio Gourmand Cookbook Awards 2006 "Best entertaining cookbook"
 • Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2006
 • Premio Alimentos de España a la mejor labor informativa continuada 2005
 • Pemio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2004

Además tengo mi parte de responsabilidad en la obtención del Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro por parte de "Galicia Gastronómica" en 2007 y por la revista BenBo en 2013.

 

 

Fil Guadalajara