Ola

Chámome Miguel Vila Pernas.

Nacín na Habana en 1958 pero crieime en Galicia (meus pais e irmaus naceron en Galicia) e síntome orgulloso tanto da miña galeguidade como da miña cubanía.

Son xornalista e escritor gastronómico (en excedencia, que dun tempo a esta parte escribo poucco por comencia propia). Publiquei varios libros sobre temas gastronómicos e outros que nada teñen que ver con este mundo. Os meus traballos están tamén en diarios, revistas, a radio, televisión e internet.

Tamén dediquei parte do me tempo a idear e executar actividades en torno ao mundo da gastronomía.

E outra boa parte ao traballo de comunicación corporativa que me permite pagar as facturas e que non se verá reflectido nesta web.

Agora argallo no mundo da fotografía. Faigo "escanografías" (fotografías con escaner), "fotóleos" (forografías editadas como se fosen cadros ao óleo) e outras modalidades polo momento reservadas para uso propio

 

 

 

Hola

Me llamo Miguel Vila Pernas.

Nací en La Habana en 1958 pero me crié en Galicia (mis padres y hermanos nacieron en Galicia) y me siento orgulloso tanto de mi galleguidad como de mi cubanía.

Soy periodista y escritor gastronómico (en execedencia, que últimamente publico poco por propio interés). Publiqué varios libros sobre temas gastronómicos y otros que nada tienen que ver con este mundo. Mis trabajos están también en diarios, revistas, la radio, televisión e internet.

También dediqué parte de mi tiempo a idear y executar actividades en torno al mundo de la gastronomía.

Y otra buena parte al trabajo de comunicación corporativa que me permite pagar las facturas y que no se verá reflejado en esta web.

Ahora revuelvo en el mundo de la fotografía. Hago "escanografías" (fotografías con escaner), "fotóleos" (forografías editadas como si fuesen cuadros al óleo) e otras modalidades por el momento reservadas para uso propio

Fil Guadalajara